Neptün CUBE Otel Yönetimi

Otel Yönetimi
XML sağlayıcılarla entegre olunduğunda otel bilgileri fotoğraflarıyla beraber otomatik olarak sisteme tanımlanabilir. Kendi yapacağınız otel tanımları da oldukça kolaydır. Çoğu zaman sadece otel isminin girilmesiyle, Google veri tabanındaki otel bilgileri sisteme çekilir. Otel fotoğrafları yığın olarak sürekle bırak yöntemi ile eklenebilir.

Acenta Yönetimi
Kıta, ülke ve firmanız çalışanı ile ilişkili olarak acente tanımlanabilir. Bu acentalara iç sistemde ya da B2B kanalında kullanılmak üzere acenta kredisi ve iskontosu tanımlanabilir. İlgili acenta bir acenta grubuna dahil edilebilir ya da ana bir acenta ile ilişkilendirilebilir. Acenta kara listeye dahil edilebilir, durumu aktif ya da pasife alınabilir. Her bir acentanın altına sınırsız sayıda acenta çalışanı eklenebilir. Bu çalışanlar belli bir e-mail listesine dahil edilebilir, durumu aktif ya da pasife alınabilir.

Neptün CUBE Acenta Yönetimi
Neptün CUBE B2B/B2C Yönetimi

B2B Yönetimi
Kaynakların aktif/pasif hale getirilebilmesi, markupların azaltılabilmesi/artırılabilmesi ile fiyatlarınızı ve kaynaklarınızı yönetme imkanı sağlar.

Tedarikçiler
Dışarıdan alınan otel, taşıma hizmeti, uçak bileti gibi hizmetlerin kolaylıkla yönetilmesine ve muhasebesinin tutulmasına yardımcı olur.

Neptün CUBE Tedarikçiler
Neptün CUBE Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı Yönetimi
Farklı yetkilere sahip kullanıcılar oluşturabilir. Kullanıcıların işlemleri takip edilebilir ve yetkileri yönetilebilir.

Site Yönetimi
Sistemde bulunan içeriklerin, hizmetlerinizin tanıtımına uygun bir şekilde web sayfanızda yayınlanmasına imkan sağlar. Böylelikle, web sayfalarında görüntülenecek içerikler kolayca yönetilebilir.

Neptün CUBE Site Yönetimi
Neptün CUBE Raporlar

Raporlar
Şirket durumu, acenta alacakları, otel borçları, gecelemeler, mali durum vb. birçok kapsamlı rapor çıkartılabilir. Bu raporlar; tarih, bölge, kur, kullanıcı gibi çeşitli kriterlere göre detaylandırılabilir.

Kurlar
Hizmet verilen pazarlara göre kurlar tanımlanabilir. Böylece, her bir acenta için farklı kur kullanılabilir.

Neptün CUBE Kurlar
Neptün CUBE Diller

Diller
Alt yapı, farklı dillerle hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden, sayfalar hizmet verilen pazara göre farklı dillerde gösterilebilir.